1. Caresiz

    Ayrılık kolayda , işte bencil davranıp çoluk çocuğu madur etmekten çok korkuyorum, ve evet Allah beterinden saklasın ama zor......

    Ayrılık kolayda , işte bencil davranıp çoluk çocuğu madur etmekten çok korkuyorum, ve evet Allah beterinden saklasın ama zor……

    See less